ĉina Esperanto-Muzeo,Esperanto-Muzeo

Hejmpaĝo > Enlandaj Novaĵoj

    Aǔstralia esperantisto Daniel Kane vizitis la Esperanto-Muzeon


    5-an de novembro Aǔstralia esperantisto d-ro Daniel Kane, la membro de Aǔstralia Akademio de Homaroj vizitis la Esperanto-Muzeon.Antaǔ la vizito de la muzeo la d-ro Daniel Kane iris en la klascxmbron de Esperanto-kurso por saluti al gestudentoj, kiuj elektis Esperanto kiel nedeviga leciono. Ĉisemestre pli ol 240 gestudentoj studas Esperanton en tri kursoj. Alie Esperanto-Asocio de la universitato okazigis elementan kurson de Esperanto. Dum la vizito dekoj da la kursanoj de la asocio vizitis la muzeon kun kune  d-ron Daniel Kane.

    Fotoj: Yuanye ; Teksto:Semio


    2015/11/6