ĉina Esperanto-Muzeo,Esperanto-Muzeo

kolektoj

    中华全国世界语协会成立照片

    Kodo:0010104000038  Jaro:1951  Donacanto:张载  Grado:一般藏品